En verkstadsutbildning i tre delar

ANTIRASISM OCH JÄMLIKT BEMÖTANDE FÖR KULTURAKTÖRER 2023

Efter utbildningen har deltagarna fått en introduktion till rasism och vithet och funderat kring verktyg för att aktivt arbeta antirasistiskt inom konst och kultur.

 

Organisation: Cefisto

Datum: 11.10, 18.10, 25.10 kl 15.00-17.30

Deltagarantal: max 20

Utbildningsspråk: svenska

Utbildningsplats. Zoom

 

Ad Astras utbildning i tre delar syftar till att introducera deltagarna till jämlikhet och antirasism genom att ge verktyg för att identifiera rasistiska strukturer både individuellt och institutionellt. Målet är att deltagarna ska kunna använda dessa verktyg för att inkludera antirasistiska metoder i sitt arbete.

Vi använder storytelling och Critical Race Theory (CRT) som verktyg för att belysa och reflektera över verkliga erfarenheter av rasism i Finland. Utbildningen genomförs under tre veckor, med ett tillfälle per vecka. Alla verkstäder är interaktiva och tar 2,5h med paus.


Workshop 1: Introduktion till antirasism

Workshop 2: Vithet och finländskhet

Workshop 3: Antirasistiska strategier

 

Vi anser att det är viktigt för aktörer inom konst och kulturfälten att ha en bred uppfattning om antirasism och jämlikt bemötande eftersom konst och kulturbranschen är en central plattform för att främja och möjliggöra samhörighet, respekt och integration.

Om oss

Ad Astra har mer än 10 års erfarenhet av dialog och interkulturellt/religiöst arbete och inkluderande kulturarv för utbildningsinstanser och kulturorganisationer. Vi arbetar kontinuerligt och proaktivt med jämlikhet och antirasism både internt och externt. Att utmana strukturell rasism inom organisationer och institutioner är en process som vi anser kräver konkreta verktyg, metoder och medvetenhet utöver proaktiv policyförändring.

 

Anmälningsformulär: 

https://docs.google.com/forms/d/1ah208toffHvrX9GA6vNp0hx0SXV9RmtWgyyT5sV5-M8/edit?ts=64060046