Antirasism var temat för de populära teaterdagarna på ÅST – ”viktig mötesplats för teaterarbetare i svenskfinland”

Aare Kiviranta (ÅU)

De finlandssvenska teaterdagarna ordnades på Åbo svenska teater den 20–21 november.

 

De finlandssvenska teaterdagarna, som avslutades på tisdag, har etablerat sig som en viktig mötesplats för finlandssvenska teaterarbetare och -studerande. Deltagarantalet brukar röra sig kring 120, men i år var det 182 anmälda enligt Åbo svenska teaters uppgifter. Detta är högsta antalet deltagare någonsin . Evenemanget ordnas årligen, medan Åbo är värdstaden ungefär vart fjärde år.

Årets tema i fokus

Årets tema, antirasistiskt verkande på teaterfältet, kom starkast fram under en föreläsning av Joséphine Gram, koordinator för Ad Astra. Ad Astra är en organisation som bland annat använder kreativa metoder som berättelser, sagor och musik för att främja jämlikhet och stödja minoritetskulturer. Publiken var engagerad under Joséphine Grams föreläsning om antirasistiskt arbete på teaterfältet. Gram betonade att antirasism innebär aktivt kämpande mot rasism. – Det är därmed inte något man uppnår, utan istället något som konstant bör strävas efter. Enligt henne bör finlandssvenskar inte gömma sig bakom sin egen minoritetsstatus då det kommer till antirasism.

Evenemanget enligt deltagarna

Ralf Nyqvist anser att det blir alltmer viktigt för det nationellt lilla teaterkollegiet att träffas. Musikern Ralf Nyqvist är glad över årets rekordantal deltagare. – Coronaåren begränsade dessa träffar, vilket säkert märks i år, då så många deltar. Det tyder på ökat intresse och rena behovet för dessa träffar. Det blir alltmer viktigt för världen att ha kultur och konstarbetare, säger Nyqvist. Han tycker att det är viktigt att varje år träffa kolleger, speciellt då de finlandssvenska teaterarbetarna nationellt sett är få.

 

Willjam Tigerstedt tycker att teaterdagarna är ett utmärkt tillfälle för delandet av olika perspektiv.

Willjam Tigerstedt, studerande i skådespelarkonst, är glad att antirasism inom scenkonsten tas fram, eftersom hen anser det är viktigt att få alla på plats att tänka på saken medan de är samlade. Hen tycker att det är viktigt att olika perspektiv inom branschen kommer i kontakt med varandra. – Vi på teaterhögskolan träffar inte ofta de som studerar scenkonstpedagogik vid Novia, så det är fint att kunna träffas här. Det är också betydelsefullt för äldre och yngre generationer att komma samman för att dela erfarenheter och kunskap.

Mirva Ormin anser att träffar som teaterdagarna är speciellt viktiga för frilansare som henne. Mirva Ormin, som jobbar som frilansare, betonar att det för henne är väldigt viktigt att få en känsla av gemenskap. – Detta är mitt tredje år på finlandssvenska teaterdagarna, och det har alltid varit roligt och intressant, men främst av allt har gemenskapen alltid legat i framkant, säger Ormin. Hon anser att årets tema är utmärkt valt, eftersom många inom teaterbranschen tänker på jämlikhet och försöker konstant förbättra sig. – Teaterbranschen står inte utanför resten av samhället, och rasism inträffar även där. Därför är det viktigt att vi nu samlas i stor grupp och öppet samtalar om dessa ämnen och lär oss.

 

Anja Bargum beklagar de förminskade tillfällen för finlandssvenska teaterarbetare att träffas.

Skådespelaren Anja Bargum tycker att det är en självklarhet att delta, då teaterarbetare i Svenskfinland inte har så många möjligheter att träffas på liknande sätt. – Förut fungerade kanske Hangö teaterträff som ett liknande tillfälle, men numera är det inte längre fallet. Att komma samman, se på teater och lära från varandra är, och kommer fortsätta vara viktigt, säger Bargum. På de finlandssvenska teaterdagarna har deltagarna också sinsemellan diskuterat andra aktuella teman, som nya regeringens inställning till konstfinansiering.