Fortbildning och utbildning

Cefisto har under flera års tid ordnat fortbildning för landets svenskspråkiga teaterarbetare. Utbildningsdagen har riktat sig till de flesta yrkesgrupperna inom teaterfältet såsom skådespelare, marknadsförare, informatörer, biljettkassor, försäljare, administrativ personal, producenter, dramaturger, regissörer och personer i ledande ställning. Cefisto samarbetar med medlemsorganisationerna genom att kartlägga behovet av att planera fortbildning för teaterarbetare.

Cefisto har för avsikt att utforma verksamheten mera omfattande eftersom behovet av utbildning och fortbildning antas växa i samband med att allt fler teaterarbetare jobbar på det fria fältet och inte har en fast arbetsgivare som kunde stå för fortbildningen.

Nedan kan du läsa om kommande utbildningar.

 

Das Arts utbildning

Cefisto ordnar utbildning i Das Arts feedbackmetoden under följande tillfällen:

22.3 kl. 11-15 på Åbo Svenska Teater
25.3 kl. 14-18 på Wasa Teater

För vem?

Alla representanter för Cefistos medlemsorganisationer är välkomna.
Kontakta Anna Ehrström anna.ehrstromabosvenskateater.fi senast 28.2 om du vill ta del av utbilödningen på Åbo Svenska Teater

Vad går Das Arts feedbackmetoden ut på?

- stärka den som får feedback (empower)
- mera struktur och självdisciplin under feedbacktillfället
- större exakthet, roligare höja på ribban för feedbacken och lägga den över nivån av att döma och fördöma
- kollektivt lärande, tänka tillsammans
- lära sig av varandra mot den bakgrund och erfarenhet som alla har
- feedback är större än kritik men kritiken ingår, likaså att ventilera intryck och att ge förslag
- förhindra feedbacken att bli för personlig
- uppnå ett icke-hierarkiskt tillfälle

Kontakta Laura Vuori cefistoinfo@gmail.com för mera information.

Ledasrskap och ansvar


Hösten 2019 ordnar Cefisto ett utbildningstillfälle med temat ledarskap och ansvar. Tillfället riktar sig i första hand till personer i maktposition.

Mera information på kommande.