Fortbildning och utbildning

Cefisto har under flera års tid ordnat fortbildning för landets svenskspråkiga teaterarbetare. Utbildningsdagen har riktat sig till de flesta yrkesgrupperna inom teaterfältet såsom skådespelare, marknadsförare, informatörer, biljettkassor, försäljare, administrativ personal, producenter, dramaturger, regissörer och personer i ledande ställning. Cefisto samarbetar med medlemsorganisationerna genom att kartlägga behovet av att planera fortbildning för teaterarbetare.

Cefisto har för avsikt att utforma verksamheten mera omfattande eftersom behovet av utbildning och fortbildning antas växa i samband med att allt fler teaterarbetare jobbar på det fria fältet och inte har en fast arbetsgivare som kunde stå för fortbildningen.

Nedan kan du läsa om kommande utbildningar.

 

”Feedback är en gåva”

Under våren 2020 kommer Cefisto att ordna utbildningstillfällen i Das Arts feedbackmetoden. Plats och tid meddelas under hösten.

Tillfällena kommer att vara är öppna för alla som jobbar inom det svenskspråkiga scenkonstfältet. Under dagen får deltagarna lära sig Das Arts feedbackmetoden med ledning av Stina Engström, skådespelare och lektor vid Teaterhögskolan.

Varför Das Arts feedbackmetod?

Metoden strävar till att
- stärka den som får feedback
- ge mera struktur och självdisciplin under feedbacktillfället
- uppnå större exakthet och vara roligare
- höja på ribban för feedbacken och lägga den över nivån av att döma och fördöma

Metoden strävar också till ett kollektivt lärande och att hitta ett sätt att tänka tillsammans, att lära sig av varandra mot den bakgrund och erfarenhet som alla har och att skapa ett så icke-hierarkiskt tillfälle som möjligt.

Fedbackmetoden har även som syfte att förhindra feedbacken att bli för personlig.

Metoden ger också möjlihget till att ventilera egna intryck samt komma med förslag.