Fortbildning och utbildning

Cefisto har under flera års tid ordnat fortbildning för landets svenskspråkiga teaterarbetare. Utbildningsdagen har riktat sig till de flesta yrkesgrupperna inom teaterfältet såsom skådespelare, marknadsförare, informatörer, biljettkassor, försäljare, administrativ personal, producenter, dramaturger, regissörer och personer i ledande ställning. Cefisto samarbetar med medlemsorganisationerna genom att kartlägga behovet av att planera fortbildning för teaterarbetare.

Cefisto har för avsikt att utforma verksamheten mera omfattande eftersom behovet av utbildning och fortbildning antas växa i samband med att allt fler teaterarbetare jobbar på det fria fältet och inte har en fast arbetsgivare som kunde stå för fortbildningen.

Nedan kan du läsa om kommande utbildningar.

 

Ledasrskap och ansvar


Hösten 2019 ordnar Cefisto ett utbildningstillfälle med temat ledarskap och ansvar. Tillfället riktar sig i första hand till personer i maktposition.

Mera information på kommande.