Om Cefisto

Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer r.f. är grundat 1948 och verkar som ett samlande organ inom den svenskspråkiga teatersektorn i Finland.

Cefisto tar ställning i frågor som berör den svenskspråkiga teaterkonstens intressen och verkar som initiativtagare för olika samarbetsprojekt i egenskap av det centralt samlande organet för alla svenskspråkiga teaterarbetare i Finland.

Målsättningen med verksamheten är att ge samtliga finlandssvenska teaterarbetare en möjlighet att träffas och arbeta tillsammans samt att skapa förutsättningar för nya impulser, debatter och frågeställningar.

Föreningens stadgar

Verksamhetsberättelse 2017