Om Cefisto

Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer r.f. är grundat 1948 och verkar som ett samlande organ inom den svenskspråkiga teatersektorn i Finland.

Cefistos långsiktiga plan är att erbjuda mötespunkter för teaterarbetare i Finland att tillsammans diskutera och undersöka strategier och metoder som främjar en hållbar och trygg arbetskultur. 

Cefisto för en aktiv diskussion och håller sig ajour med det som händer på fältet för att sedan kunna skapa workshops och seminarier som möter de behov och utmaningar som finns på det fria fältet såväl som på institutionerna. I samband med dessa tillfällen hoppas Cefisto även att kunna erbjuda teaterarbetare en möjlighet att ta del av information och kunskap av sakkunniga inom olika områden. Med detta vill vi bidra till och stödja ett mer hållbart, jämställt scenkonstfält fri från giftiga maktstrukturer och mobbning. Vi jobbar för framtidens scenkonst. 

Denna strävan skulle även bidra till ytterligare synliggörande av Cefistos övriga verksamhet, främjande av scenkonst på svenska i Finland samt öppna dörrar till nya samarbeten. 

Cefisto jobbar även för att hålla diskussionen om sexuella trakasserier levande, samt utmana strukturer som möjliggör ojämlikhet och ojämställdhet på det svenskspråkiga teaterfältet i Finland.

Föreningens stadgar

Verksamhetsplan 2022

Verksamhetsplan 2021

Verksamhetsplan 2020

Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2017