Om Cefisto

Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer r.f. är grundat 1948 och verkar som ett samlande organ inom den svenskspråkiga teatersektorn i Finland.

Cefisto tar ställning i frågor som berör den svenskspråkiga teaterkonstens intressen och verkar som initiativtagare för olika samarbetsprojekt i egenskap av det centralt samlande organet för alla svenskspråkiga teaterarbetare i Finland.

Målsättningen med verksamheten är att ge samtliga finlandssvenska teaterarbetare en möjlighet att träffas och arbeta tillsammans samt att skapa förutsättningar för nya impulser, debatter och frågeställningar.

Föreningens stadgar

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2017