Teaterdagarna

Cefisto bär ansvaret för arrangerandet av de årligen återkommande finlandssvenska teaterdagarna. Arrangemanget av teaterdagarna alternerar mellan Vasa, Helsingfors och Åbo (samt år 2014 Unga Teatern i Esbo). Avsikten med teaterdagarna är att förstärka kontakten mellan de svenskspråkiga regionerna. Teaterdagarna bjuder på den arrangerande teaterns föreställningar samt diskussioner, föreläsningar och debatter om aktuella frågor. Uppslutningen kring teaterdagarna har på senare tid visat en växande tendens, deltagarantalet har uppgått till cirka 150 personer.

Följande gång ordnas teaterdagarna hösten 2020 på Wasa Teater i Vasa.

Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer r.f.
c/o PUV, Georgsgatan 27, 00100 Helsingfors
cefistoinfogmail.com