Verksamhet

Cefistos verksamhet omfattar de årliga teaterdagarna, olika utbildningar och fortbildningar samt upprätthållandet av ett klädlager. Cefisto är även ansvarig utgivare av teaterbroschyren Repertoar där information om så gott som all professionell svenskspråkig teater samlas. För tillfället pågår det strategiska projektet Repertoar live vars målsättning är att skapa en mötesplats för teaterskapare och beställare för att underlätta turnéverksamhet för finlandssvenska teatrar och öka tillgänglighet till fler teaterföreställningar för publiken.

Arbetsgruppen CAMST (Cefistos arbetsgrupp mot sexuella trakasserier) har sedan hösten 2017 arbetat för en jämställdare och tryggare arbetskultur fri från sexuella trakasserier och maktmissbruk.

En av Cefistos viktigaste uppgifter är att bevaka medlemsorganisationernas intressen. Som det svenskspråkiga teaterfältets intressebevakare har Cefisto fört dess talan genom att påverka förslaget till reformeringen av statsandelssystemet.

Cefistos VOS-rapport 

Cefistos kommentar till VOS-arbetet