Kontaktuppgifter

Verksamhetsledare
Robin Sundberg
cefistoinfogmail.com
0505849883

 

 

 

Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer r.f.
c/o PUV, Georgsgatan 27, 00100 Helsingfors

FO-nummer: 1459585-0

Cefisto på Facebook

TEATERBROSCHYREN REPERTOAR
Robin Sundberg, koordinator:
cefistorepertoargmail.com
CAMST
Elias Edström:
elias_edstromhotmail.com
Verksamhetsledare
Robin Sundberg, 
cefistoinfo@gmail.com
0505849883