Kontaktuppgifter

Verksamhetsledare
Laura Vuori
cefistoinfogmail.com
050 5409077

 

 

Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer r.f.
c/o Luckan, Georgsgatan 27, 00100 Helsingfors

FO-nummer: 1459585-0

Cefisto på Facebook

TEATERBROSCHYREN REPERTOAR
Laura Vuori, koordinator:
cefistorepertoargmail.com
CAMST
Elias Edström:
elias_edstromhotmail.com
REPERTOAR LIVE
Anki Hellberg-Sågfors, projektkoordinatior:
anki.hellberggmail.com,
040 7252495, repertoarlivegmail.com

Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer r.f.
c/o Luckan, Georgsgatan 27, 00100 Helsingfors
cefistoinfogmail.com