Kontaktuppgifter

Verksamhetsledare
Robin Sundberg
cefistoinfogmail.com
0505849883

 

 

 

Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer r.f.
c/o PUV, Georgsgatan 27, 00100 Helsingfors

FO-nummer: 1459585-0

Cefisto på Facebook

  Verksamhetsledare
Robin Sundberg, 
cefistoinfo@gmail.com
0505849883