Cefistos vårmöte uppskjutet

På Grund av Coronaepedemin har Cefistos styrelse beslutat att skjuta upp sitt vårmöte till den 6.10.2020. Vi återkommer om plats och tidpunkt. 

Vänliga hälsningar

Cefisto Styrelse