Cefistos vårmöte uppskjutet

På Grund av Coronaepedemin har Cefistos styrelse beslutat att skjuta upp sitt vårmöte till den 6.10.2020. Vi återkommer om plats och tidpunkt. 

Vänliga hälsningar

Cefisto Styrelse

Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer r.f.
c/o PUV, Georgsgatan 27, 00100 Helsingfors
cefistoinfogmail.com