Boka utrymme i höstens Repertoar!

Bokning av utrymme
Boka utrymme VIA DEN HÄR LÄNKEN senast torsdag 23.4.2020

Priser, textmängd & inlämning av material
Uppslag: 700 € 2 400 tecken inklusive mellanslag UPPSLAG LÄNK
Helsida (1/1): 400 € 1 200 tecken inklusive mellanslag HELSIDA LÄNK
Halvsida (1/2): 235 € 600 tecken inklusive mellanslag HALVSIDA LÄNK
Fjärdedels sida (1/4): 115 € 300 tecken inklusive mellanslag FJÄRDEDELSSIDA LÄNK

Materialet lämnas in genom att fylla i Google Forms blanketten angivet för det utrymme ni valt att boka (länk ovan).
Bilderna e-postas till cefistorepertoar@gmail.com senast måndag 4.5.2020 med fotografens/illustratörens namn.

Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer r.f.
c/o PUV, Georgsgatan 27, 00100 Helsingfors
cefistoinfogmail.com