Konstuniversitetets Teaterhögskola

Ansökningstiden för anställningen har förlängts med tre veckor. Ansökningarna ska lämnas in senast den 24 maj.

Beskrivning av anställningen och andra vidare information på Uniarts webplats https://www.uniarts.fi/sv/allman-info/lediga-jobb/.

Konstuniversitetets Teaterhögskola (Helsingfors) söker

PROFESSOR I SKÅDESPELARKONST (på svenska)
med ett föränderligt ansvarsområde för en tidsbunden femårsperiod som börjar 1.1.2021.

Ansökningstid
Ansökningstiden går ut 3.5.2020 kl. 23:59 (UTC +2).

Information om anställningen och ansökningsprocessen på https://www.uniarts.fi/sv/allman-info/lediga-jobb/

Linkedin https://www.linkedin.com/school/uniartshelsinki

 

 

 

Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer r.f.
c/o PUV, Georgsgatan 27, 00100 Helsingfors
cefistoinfogmail.com