Das Arts utbildning

Cefisto ordnar utbildning i Das Arts feedbackmetoden under följande tillfällen:

23.3 kl 10-14  på Unga Teatern
25.3 kl 11-15 på Svenska Teatern

För vem?

Alla representanter för Cefistos medlemsorganisationer är välkomna.
Dragare: Stina Engström

Anmäl dig senast: 22.3.2020 via länken 

Vad går Das Arts feedbackmetoden ut på?

- stärka den som får feedback (empower)
- mera struktur och självdisciplin under feedbacktillfället
- större exakthet, roligare höja på ribban för feedbacken och lägga den över nivån av att döma och fördöma
- kollektivt lärande, tänka tillsammans
- lära sig av varandra mot den bakgrund och erfarenhet som alla har
- feedback är större än kritik men kritiken ingår, likaså att ventilera intryck och att ge förslag
- förhindra feedbacken att bli för personlig
- uppnå ett icke-hierarkiskt tillfälle

Kontakta Robin Sundberg cefistoinfo@gmail.com för mera information.

Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer r.f.
c/o PUV, Georgsgatan 27, 00100 Helsingfors
cefistoinfogmail.com