Sök Cefistos turnéstöd!

Jobbar du med en produktion som kommer att turnera under 2020? Då kan du söka Cefistos turnéstöd.

Cefistos strategiska utvecklingsprojekt Repertoar live, med finansiering av Svenska Kulturfonden, avslutas i juni 2020. Cefisto har som en av projektets åtgärder anställt en koordinator för att under våren 2020 utföra en pilotering av turnéstöd för teaterfältet. 

Vi söker nu två-tre professionella teatergrupper eller aktörer som turnerar eller planerar att turnera under 2020 och som är i behov av stöd i form av koordinering eller producentskap.

Stödet handlar alltså om en persons arbetsinsats och det kan vara frågan om allt mellan att göra ansökningar till att boka in föreställningar. 

Skicka din ansökan senast 10.1.2020 till cefistoinfo@gmail.com. I ansökan ska det framkomma hurdan turnéverksamhet ni planerar och hurdant stöd som önskas. Beslut fattas an efter att ansökningarna kommer in.

Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer r.f.
c/o PUV, Georgsgatan 27, 00100 Helsingfors
cefistoinfogmail.com