Cefisto rekryterar

Cefisto söker en ny verksamhetsledare, en koordinator för Repertoar och en turnékoordinator. Ansök senast 2.12!

Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer söker en verksamhetsledare, en koordinator för Repertoar samt en turnékoordinator. Arbetsuppgifterna kan kombineras.

Skicka en fritt formulerad ansökan samt CV till cefistoinfogmail.com senast 2.12.2019 kl. 16.00. Skriv tydligt vilken/vilka arbetsuppgifter du söker.
Tilläggsinformation fås av verksamhetsledare Laura Vuori 0505409077.

Verksamhetsledare
Verksamhetsledaren arbetar självständigt och ansvarar för Cefistos verksamhet och ekonomi. Vi söker en person som tycker om att koordinera, arbeta med projekt och trivs med att skapa kontakter. Du skall kunna uttrycka dig bra i tal och skrift både på svenska och finska. Du skall ha lätt att arbeta självständigt och fatta nödvändiga beslut. Du samarbetar med en bokföringsbyrå men du ansvarar för ekonomiuppföljning, budgetering, och ansökningar för finansiering. Verksamhetsledaren rapporterar till styrelsen och förverkligar de projekt och den kompetenshöjning för teaterfältet som styrelsen fastställt, samt leder förbundets strategiarbete. Styrelseordförande är verksamhetsledarens närmaste förman. Kännedom om det svenskspråkiga scenkonstfältet i Finland är en merit liksom kunskap om kulturpolitik. Det finns möjlighet att jobba tillsammans med den nuvarande verksamhetsledaren den första tiden och på så sätt komma in i arbetet.

Anställningen är i dagsläget 40%. Anställningen börjar 1.1.2020 eller enligt överenskommelse. Prövotiden är 6 månader.

Koordinator av Repertoar broschyren hösten 2020 och våren 2021
Arbetet innebär att koordinera information till teaterfältet om material och tidtabell för broschyren samt att kommunicera med grafikern och tryckeriet. Koordinatorn korrekturläser broschyren och uppdaterar kontaktlistan till teaterfältet och distrubutionsställen. Koordinatorn distribuerar broschyren elektroniskt och ansvarar för den fysiska distributionen av broschyren. Till uppdraget hör utveckling av broschyrens innehåll, form och distribution.

Arbetet utförs främst under intensiva perioder i april-maj och november-december men arbete förekommer även under andra tider. Lönen är 2000 €/broschyr.

Projektkoordinator för pilotering av turnéstöd inom projektet Repertoar live
Cefistos strategiska utvecklingsprojekt Repertoar live, med finansiering av Svenska Kulturfonden, avslutas i juni 2020. Cefisto anställer en koordinator på deltid under januari till juni 2020 för en pilotering av turnéstöd för teaterfältet. Koordinatorn kartlägger behovet, etablerar stödet, erbjuder stöd till två-tre pilotföreställningar på det professionella teaterfältet och evaluerar stödets betydelse. Koordinatorn organiserar ett turnéseminarium enligt planen och kompletterar slutrapporten med resultat och analys av vårens arbete.

Anställningen är 50-80% och möjlighet till förlängning till slutet av året finns.

Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer r.f.
c/o PUV, Georgsgatan 27, 00100 Helsingfors
cefistoinfogmail.com