Boka utrymme i vårens Repertoar!

Det har blivit dags att boka utrymme i teaterbroschyren REPERTOAR som utkommer våren 2020! Den tryckta broschyren i första hand via kulturbyråer, bibliotek, teatrar, mässor och träffar. Den digitala upplagan, och olika varianter av den, sprids förutom via Facebook bland annat med Luckornas nyhetsbrev och når den vägen till exempel alla svenskspråkiga lärarrum i Finland.Utbudet för barn och unga presenteras också på kulturkoordinatorträffen i januari.

Missa inte din chans att vara med!

Bindande anmälningar och bokning av utrymme görs via den här länken senast måndagen den 11.11

LÄS INSTRUKTIONERNA I MEDIEKORTET NOGGRANT! Där finns länkar till alla blanketter för inskick av material, samt instruktioner för bilder.

Tidtabellen ser ut som följande:

Måndag 11.11 DL för bokning av utrymme.
Fredag 22.11 DL för inlämning av material.
Måndag 2.12 Första korrektur skickas ut för kommentering.
Torsdag 5.12 DL för kommentarer / DL för övriga annonser.
Onsdag 11.12 Andra korrektur skickas ut.
Måndag 13.12 DL för kommentarer.

-Broschyren distribueras preliminärt elektroniskt i december och som tryckt i början av januari 2020

-Fakturering i slutet av januari

Bilder skickas via e-post (cefistorepertoar@gmail.com) senast den 22.11.

OBS! Teatrar med halv- eller fjärdedels sida bör skicka enbart lodräta bilder. På så sätt kan vi garantera att både bilder och text ryms med.

Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer r.f.
c/o PUV, Georgsgatan 27, 00100 Helsingfors
cefistoinfogmail.com