Barn- och ungdomsteater hösten 2019

Under Kulturkoordinatorträffen på Ateneum 28.8.2019, där pedagoger från Helsingfors med omnejd samlades, presenterades barn- och ungdomsteaterutbudet för hösten 2019. 

Ta del av presentationen här.

Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer r.f.
c/o PUV, Georgsgatan 27, 00100 Helsingfors
cefistoinfogmail.com