CAMST: Hur jobbar vi med varandra?- seminarium på Hangö Teaterträff

LÖRDAG 8.6 kl. 11:00

Alans Café / 0€

---

Det fria teaterfältet har de senaste årtiondena haft möjlighet att ge uttryck för ny scenkonst och nya sätt att organisera sig på. De strukturer som omger det fria fältet har kanske ändå inte utvecklats i samma takt. De fria scenkonstnärer lämnas ofta ensamma bland dolda hierarkier och med outtalade ansvar. Konsekvenserna av detta återspeglas i de diskussioner som förts inom branschen de senaste åren: maktövergrepp, psykisk ohälsa, ekonomisk utsatthet, rädsla för att mista arbetstillfällen, sexuella trakasserier, tystnadskulturer.

Under det tudelade seminariet delar representanter för det fria fältet med sig av sina tankar och erfarenheter kring sina arbetssätt, den första timmen i form av föredrag och den andra (efter en lunchpaus) i form av en paneldiskussion.  

Diskussionen förs på svenska.

Seminariet ordnas i samarbete med CAMST och Hangö Teaterträff.

CAMST är Cefistos arbetsgrupp mot sexuella trakasserier. Gruppen bildades som en reaktion till #metoo uppropen. Camst strävar till att hålla diskussionen om sexuella trakasserier levande, samt utmana strukturer som möjliggör ojämlikhet och ojämställdhet på det svenskspråkiga teaterfältet i Finland.

I diskussionen medverkar Annika Tudeer från Oblivia, Josefin Fri och Emelie Zilliacus från Glitcher.

Oblivia är en performancekonstgrupp som verkat både i Finland och internationellt sedan 2000. Gruppens medlemmar skapar sina verk kollektivt, och samarbetar över nationalitet- och konstgränser.

Oblivia deltar i Hangö Teaterträff  med föreställningen Light & Easy.

Glitcher är en nystartad frigrupp som består av Josefine Fri och Emelie Zilliacus, som båda studerar vid Teaterhögskolan i Helsingfors.  

Glitcher är ett feministiskt konstkollektiv, inspirerat av populär- och internetkultur, som strävar efter att skapa icke-hierarkiska samarbeten och utforskar konstnärlig autonomi. Hösten 2019 debuterar Glitcher med föreställningen The Porn Horror Musical på Teater Viirus GUEST-scen. 

Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer r.f.
c/o PUV, Georgsgatan 27, 00100 Helsingfors
cefistoinfogmail.com