DasArts utbildning 24.5.2019

Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer ordnar tillsammans med Teaterhögskolan utbildningstillfället

Feedback är en gåva
24.5.2019 kl. 10-14.30

 

Tillfället är öppet för alla som jobbar inom det svenskspråkiga scenkonstfältet. Under dagen får deltagarna lära sig Das Arts feedbackmetoden med ledning av Stina Engström, skådespelare och lektor vid Teaterhögskolan.

  • Utbildningen ordnas på Teaterhögskolan i Helsingfors, Aspnäsgatan 6
    i rum 527 (C-hissen till femte våningen).

  • Utbildningen är avgiftsfri men anmälan krävs och kan göras till cefistoinfo@gmail.com senast 22.5.

  • Utbildningen inkluderar 45 min lunchpaus. Lunchen står var och en själv för.

Varför Das Arts feedbackmetod?

Metoden strävar till att

  • stärka den som får feedback

  • ge mera struktur och självdisciplin under feedbacktillfället

  • uppnå större exakthet och vara roligare

  • höja på ribban för feedbacken och lägga den över nivån av att döma och fördöma

Metoden strävar också till ett kollektivt lärande och att hitta ett sätt att tänka tillsammans, att lära sig av varandra mot den bakgrund och erfarenhet som alla har och att skapa ett så icke-hierarkiskt tillfälle som möjligt.

Fedbackmetoden har även som syfte att förhindra feedbacken att bli för personlig.

Metoden ger också möjlihget till att ventilera egna intryck samt komma med förslag.

Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer r.f.
c/o PUV, Georgsgatan 27, 00100 Helsingfors
cefistoinfogmail.com