Slutseminarium för Repertoar live 6.5

Må 6.5 kl.13-16 är det dags för slutseminarium för Cefistos projekt Repertoar live. Resultat, teatrarnas del i projektet, gemensam synlighet och turnésamarbete presenteras och diskuteras. Vi träffas på Lilla Luckan, Georgsgatan 27 3.vån. Välkomna med! Anmälan via denna länk.

 

Repertoar live | Cefisto rf, 6.5.2019 | Lilla Luckan

Slutseminarium för Repertoar live

Cefistos projekt inom Svenska kulturfondens strategiska program för utveckling av det finlandssvenska teaterfältet

Program

13-13.30 Repertoar live - en mötesplats för teaterskapare och beställare
Anki Hellberg-Sågfors presenterar resultat av Cefistos projekt Repertoar live
Laura Vuori, verksamhetsledare för Cefisto om utvecklingen av Repertoar-broschyren

13.30-14.30 Teatrarnas del i projektet - fyra modeller
Nina Dahl-Tallgren | Wasa Teater, Jan Lindroos | Åbo Svenska Teater, Johanna Welander | Viirus, Harriet Abrahamsson | Unga Teatern

14.30-14.45 Gemensam synlighet via Kulturforum, Sebastian Weckman | Luckan r.f.

14.45-15.00 Paus
Kaffe/té och tilltugg

15.00-15.15 Turnésamarbete

15.15-15.45 Vad behövs för framtida turnéverksamhet? Diskussion
Seminariedeltagare och Nina Gran | Helsingfors stad, Kultur och fritid, Åsa Juslin | Svenska kulturfonden, Johanna Welander | Viirus, Nina Dahl-Tallgren | Wasa Teater och Jan Lindroos | Åbo Svenska Teater, Harriet Abrahamsson | Unga Teatern, Laura Vuori | Cefisto

15.45 Sammanfattning, Anki Hellberg-Sågfors, projektkoordinator

16.00 Seminariet avslutas

Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer r.f.
c/o PUV, Georgsgatan 27, 00100 Helsingfors
cefistoinfogmail.com