Boka utrymme i höstens Repertoar

Det har blivit dags att boka utrymme i teaterbroschyren REPERTOAR som utkommer hösten 2019! I höst distribueras den tryckta broschyren i första hand via kulturbyråer, bibliotek, teatrar, mässor och träffar. Den digitala upplagan, och olika varianter av den, sprids förutom via Facebook bland annat med Luckornas nyhetsbrev och når den vägen till exempel alla svenskspråkiga lärarrum i Finland.

Missa inte din chans att vara med!

Bindande anmälningar och bokning av utrymme görs via den här länken senast måndagen den 29.4

LÄS INSTRUKTIONERNA I MEDIEKORTET NOGGRANT! Där finns länkar till alla blanketter för inskick av material, samt instruktioner för bilder.

Tidtabellen ser ut som följande:

Måndag 29.4 DL för bokning av utrymme.
Fredag 10.5 DL för inlämning av material.
Måndag 20.5 Första korrektur skickas ut för kommentering.
Fredag 24.5 DL för kommentarer / DL för övriga annonser.
Onsdag 29.5 Andra korrektur skickas ut.
Måndag 3.6 DL för kommentarer.

 

-Broschyren distribueras preliminärt i mitten av augusti 2019

-Fakturering i augusti

 

Bilder skickas via e-post (cefistorepertoar@gmail.com) senast den 10.5.

OBS! Teatrar med halv- eller fjärdedels sida bör skicka enbart lodräta bilder. På så sätt kan vi garantera att både bilder och text ryms med.

 

Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer r.f.
c/o PUV, Georgsgatan 27, 00100 Helsingfors
cefistoinfogmail.com