Das Arts utbildning

Cefisto ordnar utbildning i Das Arts feedbackmetoden under följande tillfällen:

22.3 kl. 11-15 på Åbo Svenska Teater
25.3 kl. 14-18 på Wasa Teater

För vem?

Alla representanter för Cefistos medlemsorganisationer är välkomna.
Kontakta Anna Ehrström anna.ehrstromabosvenskateater.fi senast 28.2 om du vill ta del av utbildningen på Åbo Svenska Teater.

Vad går Das Arts feedbackmetoden ut på?

- stärka den som får feedback (empower)
- mera struktur och självdisciplin under feedbacktillfället
- större exakthet, roligare höja på ribban för feedbacken och lägga den över nivån av att döma och fördöma
- kollektivt lärande, tänka tillsammans
- lära sig av varandra mot den bakgrund och erfarenhet som alla har
- feedback är större än kritik men kritiken ingår, likaså att ventilera intryck och att ge förslag
- förhindra feedbacken att bli för personlig
- uppnå ett icke-hierarkiskt tillfälle

Kontakta Laura Vuori cefistoinfo@gmail.com för mera information.

Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer r.f.
c/o PUV, Georgsgatan 27, 00100 Helsingfors
cefistoinfogmail.com