Repertoar våren 2019

Den nyaste upplagan av Repertoar innehåller det finlandssvenska teaterfältets föreställningar för det kommande halva året, från januari fram till sommaren 2019.

Läs broschyren digitalt här

 

Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer r.f.
c/o PUV, Georgsgatan 27, 00100 Helsingfors
cefistoinfogmail.com