Finlands scenkonst hederstecken åt Ingrid Söderblom

Ingrid Söderblom tilldelades Finlands scenkonst hederstecken i guld, med violett band för ytterst förtjänstfullt arbete för befrämjandet av lokalt teaterarbete på Cefistos teaterdagar 18.11.2018.

Ingrid Söderblom har i decennier förtjänstfullt jobbat för den finlandssvenska teatervärlden. Dels genom sitt skådespelararbete som sträcker sig över 68 år, dels genom sitt engagemang i amatörteater. Hon har också gjort flera roller på film och även skrivit manuskript. Hennes största insats har varit arbetet med barn och amatörer. Hundratals barn runt om i landet har fått ta del av Ingrids dramakurser, lika otaliga är alla de amatörskådespelare som har fått regi av henne.

Hon har verkat som skådespelare på såväl Svenska Teatern, Wasa Teater, Teatteri Jurkka, Kammarteatern och Lilla Teatern i olika omgångar. Under sina år som nyländsk länskonstnär 1981 – 1989 arbetade Ingrid främst bland barn och ungdomar och otaliga dramaklubbar grundades under denna tid på ungdomsföreningarna runt om i Nyland. Ingrid grundade också Introteatern på 1980-talet. Den var aktiv i många år och spelade på Mini på Svenska Teatern och på Postbacken i Borgå. Ingrid regisserade även Lurens sommarteater ett flertal gånger. I flera år var Ingrid anställd av Helsingfors kulturcentral för att göra teater med barn. Höjdpunkten var säkert när 120 barn samlades i en produktion på Svenska Teatern. Pjäsen hette Alla för en och många av de medverkande hittas idag bland professionella teaterarbetare. Åren 1993–99, 2004–2008 samt 2010 var Ingrid anställd vid Unga Teatern. Det blev 12 pjäser för barn och unga och dessutom några monologer, varav en på tyska. År 2011 var det igen dags för Svenska Teatern som medverkande i Aurora Karamzin. År 2016 uppträdde Ingrid Söderblom på Nicken Nu med monologen Intet är som väntans tider?

Ingrid är en skådespelare som genom sin karisma bjuder in publiken i berättelsen - och får oss att bli en del av den.

Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer r.f.
c/o PUV, Georgsgatan 27, 00100 Helsingfors
cefistoinfogmail.com