Repertoar live är Cefistos 3-åriga projekt inom Svenska kulturfondens program för strategisk utveckling av teaterfältet på svenska i Finland. Målet är att skapa en mötesplats för teaterskapare och beställare för att underlätta turnéverksamhet för finlandssvenska teatrar och öka tillgänglighet till fler teaterföreställningar för publiken. På lång sikt vill vi på Repertoar live skapa ett kontinuerligt turnésamarbete mellan teaterar, fria grupper och kulturhus i Svenskfinland och internationellt samt öka på mängden och mångfalden av teaterföreställningar i alla regioner. Projektet har pågått sedan januari 2016.

Kontakt

Robin Sundberg
turnékoordinator
0505849883
cefistoinfo@gmail.com

Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer r.f.
c/o PUV, Georgsgatan 27, 00100 Helsingfors
cefistoinfogmail.com