Cefisto är ansvarig utgivare av broschyren Repertoar i vilken information om så gott som all professionell svenskspråkig teater i Finland samlas. Repertoar är unik eftersom den inte särskiljer på stora och små teatrar – alla står likvärdigt presenterade.

Broschyren har för tillfället en upplaga på 32 000 exemplar och når de flesta svenskspråkiga hushåll i Finland. Repertoar finansiera med bidrag, annonser och av teatrarna själva. Nästa Repertoar utkommer hösten 2019 och den tryckta broschyren sprids med Hufvudstadsbladet och kommer även att finnas tillgänglig på kulturbyråer, bibliotek och teatrar.

Information om tidtabellerna för Repertoar kommer upp på Cefistos Facebook-sida

Boka utrymme i höstens Repertoar

Det har blivit dags att boka utrymme i teaterbroschyren REPERTOAR som utkommer hösten 2019! I höst distribueras den tryckta broschyren i första hand via kulturbyråer, bibliotek, teatrar, mässor och träffar. Den digitala upplagan, och olika varianter av den, sprids förutom via Facebook bland annat med Luckornas nyhetsbrev och når den vägen till exempel alla svenskspråkiga lärarrum i Finland.

Missa inte din chans att vara med!

Bindande anmälningar och bokning av utrymme görs via den här länken senast måndagen den 29.4

LÄS INSTRUKTIONERNA I MEDIEKORTET NOGGRANT! Där finns länkar till alla blanketter för inskick av material, samt instruktioner för bilder.

Tidtabellen ser ut som följande:

Måndag 29.4 DL för bokning av utrymme.
Fredag 10.5 DL för inlämning av material.
Måndag 20.5 Första korrektur skickas ut för kommentering.
Fredag 24.5 DL för kommentarer / DL för övriga annonser.
Onsdag 29.5 Andra korrektur skickas ut.
Måndag 3.6 DL för kommentarer.

-Broschyren distribueras preliminärt i mitten av augusti 2019

-Fakturering i augusti

Bilder skickas via e-post (cefistorepertoar@gmail.com) senast den 10.5.

OBS! Teatrar med halv- eller fjärdedels sida bör skicka enbart lodräta bilder. På så sätt kan vi garantera att både bilder och text ryms med.

Kontakt

Laura Vuori
cefistorepertoargmail.com