Cefisto är ansvarig utgivare av broschyren Repertoar i vilken information om så gott som all professionell svenskspråkig teater i Finland samlas. Repertoar är unik eftersom den inte särskiljer på stora och små teatrar – alla står likvärdigt presenterade.

Nästa Repertoar utkommer våren 2021 och den tryckta broschyren distribueras i första hand via kulturbyråer, bibliotek, teatrar, mässor och träffar. Den digitala upplagan, och olika varianter av den, sprids förutom via Facebook bland annat med Luckornas nyhetsbrev och når den vägen till exempel alla svenskspråkiga lärarrum i Finland.

Du kan klicka på länken för att läsa repertoar hösten 2021

https://repertoar.cefisto.fi/

Information om tidtabellerna för Repertoar kommer upp på Cefistos Facebook-sida

Kontakt

Robin Sundberg
cefistorepertoargmail.com