Cefisto är ansvarig utgivare av broschyren Repertoar i vilken information om så gott som all professionell svenskspråkig teater i Finland samlas. Repertoar är unik eftersom den inte särskiljer på stora och små teatrar – alla står likvärdigt presenterade.

Nästa Repertoar utkommer våren 2020 och den tryckta broschyren distribueras i första hand via kulturbyråer, bibliotek, teatrar, mässor och träffar. Den digitala upplagan, och olika varianter av den, sprids förutom via Facebook bland annat med Luckornas nyhetsbrev och når den vägen till exempel alla svenskspråkiga lärarrum i Finland.

Information om tidtabellerna för Repertoar kommer upp på Cefistos Facebook-sida

Kontakt

Laura Vuori
cefistorepertoargmail.com

Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer r.f.
c/o Luckan, Georgsgatan 27, 00100 Helsingfors
cefistoinfogmail.com