Cefisto är ansvarig utgivare av broschyren Repertoar i vilken information om så gott som all professionell svenskspråkig teater i Finland samlas. Repertoar är unik eftersom den inte särskiljer på stora och små teatrar – alla står likvärdigt presenterade.

Broschyren har för tillfället en upplaga på 32 000 exemplar och når de flesta svenskspråkiga hushåll i Finland. Repertoar finansiera med bidrag, annonser och av teatrarna själva. Nästa Repertoar utkommer hösten 2019 och den tryckta broschyren sprids med Hufvudstadsbladet och kommer även att finnas tillgänglig på kulturbyråer, bibliotek och teatrar.

Information om tidtabellerna för Repertoar kommer upp på Cefistos Facebook-sida

 

Kontakt

Laura Vuori
cefistorepertoargmail.com