Cefisto är ansvarig utgivare av hemsidan Repertoar i vilken information om så gott som all professionell svenskspråkig teater i Finland samlas. Repertoar är unik eftersom den inte särskiljer på stora och små teatrar – alla står likvärdigt presenterade.

Nästa Repertoar utkommer hösten 2022. Hemsidan marknadsförs bland annat via socila medier, med Luckornas nyhetsbrev och når den vägen till exempel alla svenskspråkiga lärarrum i Finland.

Du kan klicka på länken för att läsa repertoar hösten 2022

https://repertoar.cefisto.fi/

Information om tidtabellerna för Repertoar kommer upp på Cefistos Facebook-sida

Kontakt

Robin Sundberg
cefistorepertoargmail.com