Vi rekommenderar att man använder #därförteater-badge på sin teaters profilbild och om man vill också på sin egen profilbild från och med lördag 27.3 kl 10.  Gå in på FB och ändra proflbild och välj där "lägg till motiv" och leta upp med sökordet därförteater, så kommer en badge upp som man lätt kan klistra på sin profilbild.

PUBLICERAS 14.5

 

 

PUBLICERAD 10.5

 

PUBLICERAD 30.4

 

 

 

PUBLICERAD 26.4

 

PUBLICERAD 3.5

 

Publicerad 19.4

 

Publicerad 12.4

 

AKTUELLT

DÄRFÖR TEATER

Här finns materialet för påläsning, dela materialet i första hand från Facebook evenemanget eller via FB-sidan

https://www.facebook.com/darforteater

Publiceras 9.4

 

 

Publicerad 5.4

 

 

Publicerad 2.4

 

Publicerad 29.3

 

Vi tackar våra finansiärer Svenska Kulturfonden, Konstsamfundet, Svenska Folkskolans Vänner och Stiftelsen Tre Smeder för möjligheten att jobba tillsammans med denna kampanj.