Cefisto medlem i KULTA rf

13.02.2019 kl. 10:36

Cefisto har i februari 2019 blivit medlem i Kultur- och konstområdets centralorganisation KULTA rf.

KULTA rf är en riksomfattande centralorganisation för kultur- och konstområdets stöd- och producentorganisationer vars syfte är att främja tillväxten i kultur- och konstområdets helhetsekonomi samt dess verksamhetsförutsättningar och position i samhället.

Cefisto Info