Cefisto medlem i KULTA rf

Cefisto har i februari 2019 blivit medlem i Kultur- och konstområdets centralorganisation KULTA rf.

KULTA rf är en riksomfattande centralorganisation för kultur- och konstområdets stöd- och producentorganisationer vars syfte är att främja tillväxten i kultur- och konstområdets helhetsekonomi samt dess verksamhetsförutsättningar och position i samhället.

Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer r.f.
c/o Luckan, Georgsgatan 27, 00100 Helsingfors
cefistoinfogmail.com