Vem som regisserar på VOS-teatrarna

april 3, 2018
Laura Vuori

Teme har låtit publicera en artikel om statistik gällande regissörer på VOS-teatrarna. Artikeln baserar sig på en undersökning som är gjord av Alma Lehmuskallio, med Finlands teaterregissörer och dramaturger som uppdragsgivare. Hänvisningar till hur man kan ta del av den exakta statistiken finns med i artikeln.

Artikeln kan läsas här.

Här även ett sammandrag av undersökningen;

Vos-teattereiden uusien ensi-iltojen ohjaajat vuonna 2017, yhteenveto
Suomen teatteriohjaajat ja dramaturgit STOD ry:n selvitys
Alma Lehmuskallio 12.10.2017

Uusia ensi-iltoja oli vos-teattereissa yhteensä 250.
(2016 264, 2015 253, 2014 243)

Ammattiohjaajia oli yhteensä 194 eli 73 %.
(2016 65 %, 2015 65 %, 2014 67 %)

HUOM. Ammattiohjaajien määrä ei ole radikaalisti lisääntynyt, vaan tilastojen
tarkastelutapa on kehittynyt.

Muita ohjaajia oli yhteensä 51 eli 25 %.
(2016 34 %, 2015 35 %, 2014 33 %)
Ks. edellinen kohta.

Miesohjaajia oli yhteensä 152 eli 61 %.
(2016 59 %, 2015 60 %, 2014 64 %)

Naisohjaajia oli yhteensä 92 eli 37 %.
(2016 36 %, 2015 38 %, 2014 33 %)

Työryhmäohjauksia oli yhteensä 8 eli 3 %.
(2016 5 %, 2015 0,8 %, 2014 2 %)

Uusi tilasto:
Miten teatterinjohtajan sukupuoli vaikuttaa ohjaajan sukupuoliprosentteihin:

– Vos-teattereista on vuonna 2017 miesjohtoisia 62 %, naisjohtoisia 38 %. (Huom. lähes
täsmälleen samat prosentit kuin ohjaajien sukupuolilla kaikissa vos-teattereissa.)
– Kaikissa vos-teattereissa oli miesohjaajia 61 %, naisohjaajia 37 %.
– Miesjohtoisissa teattereissa oli miesohjaajia 69 %, naisohjaajia 29 %.
– Naisjohtoisissa teattereissa oli miesohjaajia 43 %, naisohjaajia 56 %.

o HUOM. Tilasto on laskettu tämänhetkisen johtajan mukaan, ohjelmisto voi kuitenkin
olla edellisen johtajan tekemä, ja hänellä voi olla eri sukupuoli kuin nykyisellä.

Merkillepantavia sukupuolen osalta:

Korkea miesohjaajaprosentti (yli 70 % ja ensi-iltoja enemmän kuin 1):

Linnateatteri:
5 ohjausta
5 miesohjaajaa (100 %)

Teatteri Imatra:
4 ohjausta
4 miesohjaajaa (100 %)

Unga Teatern:
4 ohjausta
4 miesohjaajaa (100 %)

Varkauden Teatteri
4 ohjausta
4 miesohjaajaa (100 %)

Teatteri Eurooppa Neljä:
3 ohjausta
3 miesohjaajaa (100 %)

Ryhmäteatteri:
2 ohjausta
2 miestä (100 %)

Tampereen komediateatteri:
5 ohjausta
4 miesohjaajaa (80 %), yksi yhteisohjaus (mies-nainen)

Vaasan kaupunginteatteri:
7 ohjausta
6 miesohjaajaa (86 %)

Turun kaupunginteatteri:
6 ohjausta
5 miesohjaajaa (83 %)

Tampereen Teatteri
5 ohjausta
4 miesohjaajaa (80 %)

Helsingin kaupunginteatteri
20 ohjausta
15 miesohjaajaa (75 %)

Kuopion kaupunginteatteri
8 ohjausta
6 miesohjaajaa (75 %)

Åbo Svenska Teatern:
4 ohjausta
3 miesohjaajaa (75 %)

Rauman kaupunginteatteri
4 ohjausta
3 miesohjaajaa (75 %), 1 työryhmäohjaus

Seinäjoen kaupunginteatteri
7 ohjausta
5 miesohjaajaa (71 %)

Korkea naisohjaajaprosentti (yli 70 % ja ensi-iltoja enemmän kuin 1):

Teatteri Hevosenkenkä
3 ohjausta
3 naisohjaajaa (100 %)

Teatteri Mukamas
2 ohjausta
2 naisohjaajaa (100 %)

Teatteri Vantaa
2 ohjausta
2 naisohjaajaa (100 %)

Kemin kaupunginteatteri
5 ohjausta
4 naisohjaajaa (80 %)