Kontakt

Home » Kontakt

KONTAKT

Laura Vuori, sekreterare: cefistoinfo@gmail.com
Kristina Heikel, ekonom: cefistoekonom@gmail.com

Faktureringsadress:
FO-nummer: 1459585-0
Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer r.f.
c/o Luckan, Simonsgatan 8 A 00100 Helsingfors

REPERTOAR LIVE
Anki Hellberg-Sågfors, projektkoordinatior: anki.hellberg@gmail.com, 040 7252495
repertoarlive@gmail.com

TEATERBROSCHYREN REPERTOAR
Kontakt: jessica.thurin@gmail.com
Cefisto på Facebook