Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer r.f. (CEFISTO)

Cefisto är grundat 1948 och verkar som ett samlande organ inom den svenskspråkiga teatersektorn i Finland.

Cefisto tar ställning i frågor som berör den svenskspråkiga teaterkonstens intressen och verkar som initiativtagare för olika samarbetsprojekt i egenskap av det centralt samlande organet för alla svenskspråkiga teaterarbetare i Finland.

Målsättningen med verksamheten är att ge samtliga finlandssvenska teaterarbetare en möjlighet att träffas och arbeta tillsammans samt att skapa förutsättningar för nya impulser, debatter och frågeställningar.
Cefistos verksamhet omfattar förutom de årliga teaterdagarna samt fortbildningar flera projekt varav Repertoar live pågår för tillfället.

Aktuellt

Repertoar hösten 2018

Höstens Repertoar utkommer med HBL 11.8. Tidningen kan läsas digitalt här.

Teaterdagarna 2018

Teaterdagarna ordnas i år sö 18.11 – må 19.11 på Teaterhögskolan i Helsingfors.

Repertoar

CEFISTO är ansvarig utgivare av broschyren Repertoar i vilken information om så gott som all professionell svenskspråkig teater i Finland samlas.
Repertoar är unik eftersom den inte särskiljer på stora och små teatrar – alla står likvärdigt presenterade. Det senaste numret (våren 2018) hade en upplaga på 32000 exemplar och nådde de flesta svenskspråkiga hushåll i Finland. Repertoar finansieras med bidrag, annonser och av teatrarna själva.
Nästa Repertoar utkommer hösten 2018 och sprids med Hufvudstadsbladet och kommer att finnas tillgänglig på kulturbyråer, bibliotek och teatrar. Frågor angående Repertoar kan riktas till Jessica Thurin, 0405017319, jessica.thurin@gmail.com.
REPERTOAR hösten 2018
Information om Repertoar finns på Cefistos Facebook-sida

Repertoar live

Repertoar live är Cefistos 3-åriga projekt inom Svenska kulturfondens program för strategisk utveckling av teaterfältet på svenska i Finland. Målet är att skapa en mötesplats för teaterskapare och beställare för att underlätta turnéverksamhet för finlandssvenska teatrar och öka tillgänglighet till fler teaterföreställningar för publiken.

På lång sikt vill vi på Repertoar live skapa ett kontinuerligt turnésamarbete mellan teaterar, fria grupper och kulturhus i Svenskfinland och internationellt samt öka på mängden och mångfalden av teaterföreställningar i alla regioner. Projektet har pågått sedan januari 2016.

Ta del av projektet på Facebook.

Arbetar du med teater?
Var med och utveckla turnéverksamheten för finlandssvensk teater genom att fylla i våra enkäter:
Till teaterskapare: http://eepurl.com/cnzlEj
Till beställare: http://eepurl.com/cnxUQ1

Kontakt:
Anki Hellberg-Sågfors, projektkoordinator
anki.hellberg@gmail.com, 040 725 2495
repertoarlive@gmail.com

rlive_coverphoto_turkos
© Frida Lönnroos

Klädlagret

Cefisto upprätthåller i samarbete med teatrarna en teatergarderob. I utrymmet finns syateljé och dräktlager. Lagret ligger på Bokarbetaregatan 12, 00170 H:fors (Kronohagen). Elina Riikonen ansvarar för garderoben och utlåningen och teatrar och grupper kan hyra/låna tjänster – tfn 040-704 3303

Förtjänsttecken

Förtjänsttecken utdelade av Cefisto och den svenskspråkiga teatersektorn i Finland.

Hederstecken

Hederstecken utdelade av Cefisto och den svenskspråkiga teatersektorn i Finland.

Jämställdhetsarbete

Cefisto inledde i januari 2006 arbetet för ökad jämställdhet på teatrarna. Till arbetet har bl.a. hört att göra upp jämställdhetsplaner och bilda jämställdhetsarbetsgrupper på teatrarna samt utbildning och information. Jämställdhetsarbetsgruppen har bestått av Matilda Sundström, Niklas Häggblom och Nicke von Weissenberg med Anna Simberg som ledare. Närmare information ger Anna Simberg. Rapporten över jämställdhetsprojektet är klar och finns nedan samt en sammanställning av enkätresultatet.

Cefistos jämställdhetsprogram 2006-2009

Enkät

Repertoar

Medlemsorganisationer

Styrelsen 2018

Stryrelse

 • Ordförande Arn-Henrik Blomqvist, fam.blomqvist@aland.net, 0503135984
 • Åsa Salvesen, Wasa Teater
 • Tom Rejström, Finlands Svenska Skådespelarförbund r.f.
 • Vibeke Löfgren, Unga Teatern
 • Margareta Malmberg, Teaterbranschens Yrkesfolk r.f.
 • Stina Engström, Teaterhögskolan
 • Joachim Thibblin, Svenska Teatern
 • Jukka Aaltonen, Åbo Svenska Teater
 • Elias Edström, DOT r.f.
 • Thomas Backlund, Kammarteatern

Suppleanter

 • Nina-Maria Häggblom, STOD
 • Carl Alm, Klockriketeatern
 • Robin Sundberg, Hangö teaterträff
 • Tom Lindblom, Teater Geist
 • Jessica Edén, Radioteatern
 • Linnea Stara, Labbet r.f.
 • Marina Meinander, Teaterföreningen Lillan r.f.
 • Johanna Welander, Teater Viirus r.f.
 • Sanna Holmberg, Finlands Dramatiker och Manusförfattare r.f.