Hederstecken i silver åt dramatiker och regissör Joakim Groth

november 18, 2015
Laura Vuori

Den 16 och 17 november 2015 stod Åbo svenska teater värd för CEFISTO r.f.:s Teaterdagar. Under gemensamma festbanketten delades i år ut ett hederstecken i silver åt dramatiker och regissör Joakim Groth, som hela sitt liv jobbat för den finlandssvenska teatern.

”Han är grundande medlem av Teater Mars och Hangö Teaterträff, en finlandssvensk teaterfestival som samlar alla teaterarbetare från hela Svenskfinland. Som dramatiker har han mest fokuserat på den finlandssvenska historien. Han har levandegjort oroliga och politiskt intressanta perioder i vår historia. Han har dessutom särskilt lyft fram finlandssvenska författargestalter genom att ge dem plats i sin dramatik. Han har fungerat som regissör på alla finlandssvenska professionella teatrar och särskilt experimenterat i sina regier med de fria grupperna. Genom Joakim Groth har finlandssvenskarna uppmärksammats både historisk, djupsinnigt och humoristiskt.”

Under föreningens stadgenliga höstmöte valdes Arn-Henrik Blomqvist till styrelseordförande för verksamhetsåret 2016. Styrelsen för verksamhetsåret 2016 består av ordinariemedlemmarna Thomas Backlund (Kammarteatern), Åsa Salvesen (Wasa Teater), Matti Raita (Skådespelarförbundet rf), Paul Olin (Unga Teatern), Margareta Malmberg (Teaterbranschens Yrkesfolk), Stina Engström (Teaterhögskolan), Johan Storgård (Svenska Teatern), Dick Holmström (Åbo Svenska Teater) och Elias Edström, DOT rf samt suppleanterna Marielle Eklund-Vasama (Finlands Teaterregissörsförbund), Dan Henriksson (Klockriketeatern), Robin Sundberg (Hangö teaterträff rf), Tom Lindblom (Teater Geist), Jessica Edén (Radioteatern), Hanna Åkerfelt (Labbet rf), Joachim Wigelius (Teaterföreningen Lillan rf), Matilda von Weissenberg (Teater Viirus rf) och Anna Simberg (STOD – Finlands teaterregissörer och dramaturger rf).

Stafettpinnen gavs som avslutning vidare åt Lilla Teatern, som står värd för Teaterdagarna år 2016.