CEFISTOs dokument inför VOS-reformen

mars 28, 2017
Laura Vuori

CEFISTO har låtit sammanställa en rapport till arbetsgruppen för reformering av systemet med statsandelar för kulturinstitutioner. Dokumentet finns att läsa här.