CEFISTO på Helsingfors bokmässa 26-29.10.2017

oktober 13, 2017
Laura Vuori

På årets bokmässa kommer CEFISTO för första gången att ha en egen monter och där Labbet r.f, Oblivia, DOT r.f., Teaterhögskolan, Unga Teatern, STOD, Lilla Teatern, Wasa Teater, Finlands Svenska Skådespelarförbund, Viirus och Åbo Svenska Teater finns representerade.

Följande diskussioner ordnas också av CEFISTO under mässan;

To 13.00 Edith Södergran
Repertoar live – presentation av teaterföreställningar för ung publik
En presentation av höstens aktuella teaterföreställningar på svenska för ung publik. Skådespelare och dramatiker Harriet Abrahamsson berättar. En digital översikt finns att tillgå via Cefistos Repertoar live-projekt som stöds av Svenska Kulturfonden.

Lö 11.30 Totti scenen
Svenska på teaterscenen i Finland under 100 år
Ett samtal om det finlandssvenska scenspråket, dess status och utveckling under100 år. Finns det normer för hur scenspråket får låta idag? Högsvenska eller dialekter, slang och uttryck på finska? Fint eller fult? Är det föreställningens innehåll som styr språket eller tvärtom?
Samtalet leds av dramaturgen Marianne Möller och deltagare är Ann-Luise Bertell, skådespelare, regissör och författare, Arn-Henrik Blomqvist, regissör, Riko Eklundh, skådespelare och Stina Engström, skådespelare och talpedagog.

Sö 14.30 Edith Södergran
Skådespelaryrket i det 100-åriga Finland
En diskussion om skådespelaryrket i det 100-åriga Finland. Hur har arbetsförhållandena ändrats och vilka utmaningar finns det i skådespelarutbildningen? Diskussionen leds av Hanna Korsberg, professor vid Helsingfors universitet. Deltagare är Anders Carlsson, professor i svenskspråkigt teaterarbete vid Teaterhögskolan och skådespelare Riko Eklundh.