Archive for maj, 2018

Teaterdagarna 2018

Teaterdagarna ordnas i år sö 18.11 – må 19.11 på Teaterhögskolan i Helsingfors.

Read More

EU:s nya dataskyddsförordning

Läs om EU:s nya dataskyddsförordning här Frågor för organisationer att ta ställning till: Har vi samarbetspartners eller programleverantörer som inte är belägna i ett EU-land? Är de medvetna om det nya reglementet? Eventuell uppdatering av avtal med dem. Vilken slags

Read More