Archive for oktober, 2014

DE FINLANDSSVENSKA TEATERDAGARNA PÅ UNGA TEATERN I ESBO 17–18.11.2014

CEFISTO hälsar alla inom samtliga yrkesgrupper på alla teatrar varmt välkomna till den årliga teaterfolksträffen 17–18.11.2014 på Unga Teatern Adress: Klobbskogsvägen 9, 02630 Esbo Resor: CEFISTO står för kostnaderna för gemensam transport från Vasa och Åbo. Vänligen kontakta Wasa Teater

Read More