Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer r.f. (CEFISTO)

Cefisto är grundat 1948 och verkar som ett samlande organ inom den svenskspråkiga teatersektorn i Finland.

Cefisto tar ställning i frågor som berör den svenskspråkiga teaterkonstens intressen och verkar som initiativtagare för olika samarbetsprojekt i egenskap av det centralt samlande organet för alla svenskspråkiga teaterarbetare i Finland.

Målsättningen med verksamheten är att ge samtliga finlandssvenska teaterarbetare en möjlighet att träffas och arbeta tillsammans samt att skapa förutsättningar för nya impulser, debatter och frågeställningar.
Cefistos verksamhet omfattar förutom de årliga teaterdagarna samt fortbildningar flera projekt varav Repertoar live pågår för tillfället.

Aktuellt

Teaterdagarna på Lilla Teatern 21-22.11.2016

I år står Lilla Teatern värd för Teaterdagarna som ordnas måndag och tisdag 21-22.11.2016. Busstransport ordnas från Vasa och Åbo till Helsingfors. I samband med Teaterdagarna hålls CEFISTOs höstmöte, där ny styrelse för verksamhetsåret 2017 väljs. Om du deltar i

Hederstecken i silver åt dramatiker och regissör Joakim Groth

Den 16 och 17 november 2015 stod Åbo svenska teater värd för CEFISTO r.f.:s Teaterdagar. Under gemensamma festbanketten delades i år ut ett hederstecken i silver åt dramatiker och regissör Joakim Groth, som hela sitt liv jobbat för den finlandssvenska teatern.

Repertoar

Cefisto är sedan 2008 ansvarig utgivare av Repertoar. I broschyren Repertoar samlas information om så gott som all professionell svenskspråkig teater i Finland. Uppsättningen sköts av en arbetsgrupp som tidigare varit aktiv för att få ut broschyren.
Repertoar är unik eftersom den inte särskiljer på stora och små teatrar – alla står likvärdigt presenterade. Det senaste numret hade en upplaga på 35.200 exemplar och nådde de flesta svenskspråkiga hushåll. Repertoar finansieras med bidrag, annonser och av teatrarna själva.
Samarbetet kring Repertoar Live fortsätter, en gemensam presskonferens/spelårsöppning, där flera teatrar och grupper tillsammans presenterar sin säsong i samband med utgivningen av Repertoar. 
Presskonferensen sker i samarbete med Teatercentrum/Teatterikeskus och det finskspråkiga fria teaterfältet.
Nästa Repertoar utkommer våren 2017 och sprids med tidningarna Hufvudstadsbladet och Ny Tid samt kommer att finnas på kulturbyråer, bibliotek, teatrar osv. Frågor angående Repertoar till Jessica Thurin, 0405017319, jessica.thurin@gmail.com.
REPERTOAR 2016
Repertoar på Facebook

Repertoar live

Syftet med projektet är att skapa ett kontinuerligt turnésamarbete mellan teaterar, fria grupper och kulturhus runtomkring i Svenskfinland samt öka på mängden och mångfalden av teaterföreställningar i de olika regionerna.
© Frida Lönnroos

Lagret

Cefisto upprätthåller i samarbete med teatrarna en teatergarderob. I utrymmet finns syateljé och dräktlager. Lagret ligger på Bokarbetaregatan 12, 00170 H:fors (Kronohagen). Elina Riikonen ansvarar för garderoben och utlåningen och teatrar och grupper kan hyra/låna tjänster – tfn 040-704 3303

Cefisto hyr även ut ett tomt lagerutrymme på Sjötullsgatan 33 i Helsingfors. Lagret är ett källarutrymme på 45m2, med lågt till tak varav 15m2 är kallutrymme. Utrymmet har varken vatten eller el. Hyran på lagret är 300€. För förfrågningar gällande utrymmet kontakta Cefistos sekreterare Laura Vuori på cefistoinfo@gmail.com

Förtjänsttecken

Förtjänsttecken utdelade av Cefisto och den svenskspråkiga teatersektorn i Finland.

Hederstecken

Hederstecken utdelade av Cefisto och den svenskspråkiga teatersektorn i Finland.

Jämställdhetsarbete

Cefisto inledde i januari 2006 arbetet för ökad jämställdhet på teatrarna. Till arbetet har bl.a. hört att göra upp jämställdhetsplaner och bilda jämställdhetsarbetsgrupper på teatrarna samt utbildning och information. Jämställdhetsarbetsgruppen har bestått av Matilda Sundström, Niklas Häggblom och Nicke von Weissenberg med Anna Simberg som ledare. Närmare information ger Anna Simberg. Rapporten över jämställdhetsprojektet är klar och finns nedan samt en sammanställning av enkätresultatet.

Cefistos jämställdhetsprogram 2006-2009

Enkät

Repertoar

Medlemsorganisationer

Styrelsen 2016

Stryrelse

 • Ordförande Arn-Henrik Blomqvist, fam.blomqvist@aland.net, 0503135984
 • Sekreterare Laura Vuori, cefistoinfo@gmail.com
 • Kassör Kristina Heikel kristinaheikel@gmail.com
 • Åsa Salvesen, Wasa Teater
 • Matti Raita, Skådespelarförbundet
 • Paul Olin, Unga Teatern
 • Margareta Malmberg, Teaterbranschens Yrkesfolk
 • Stina Engström, Teaterhögskolan
 • Johan Storgård, Svenska Teatern
 • Jukka Aaltonen, Åbo Svenska Teater
 • Elias Edström, DOT r.f.
 • Thomas Backlund, Kammarteatern

Suppleanter

 • Marina Meinander, Finlands Teaterregissörsförbund
 • Dan Henriksson, Klockriketeatern
 • Robin Sundberg, Hangö teaterträff
 • Tom Lindblom, Teater Geist
 • Jessica Edén, Radioteatern
 • Hanna Åkerfelt, Labbet r.f.
 • Joakim Wigelius, Teaterföreningen Lillan r.f.
 • Matilda von Weissenberg, Teater Viirus
 • Anna Simberg, Darmatikerförbunder r.f.