Centralförbundet för Finlands 
Svenska Teaterorganisationer r.f. (CEFISTO)

Cefisto är grundat 1948 för att verka som ett samlande organ inom den svenskspråkiga teatersektorn i Finland.
Cefisto tar ställning i frågor som berör den svenskspråkiga teaterkonstens intressen och verkar som initiativtagare för olika samarbetsprojekt i egenskap av det centralt samlande organet för alla svenskspråkiga teaterarbetare i Finland.
Cefistos verksamhet har under de senaste åren breddats och omfattar förutom de traditionella teaterdagarna och fortbildning flera nya projekt. Målsättningen med verksamheten kvarstår: att ge samtliga finlandssvenska teaterarbetare en möjlighet att träffas och arbeta tillsammans samt att skapa förutsättningar för nya impulser, debatter och frågeställningar.

Repertoar

Cefisto är sedan 2008 ansvarig utgivare av Repertoar. I broschyren Repertoar samlas information om så gott som all professionell svenskspråkig teater i Finland. Uppsättningen sköts av en arbetsgrupp som tidigare varit aktiv för att få ut broschyren.
Repertoar är unik eftersom den inte särskiljer på stora och små teatrar – alla står likvärdigt presenterade. Det senaste numret hade en upplaga på 35.200 exemplar och nådde de flesta svenskspråkiga hushåll. Repertoar finansieras med bidrag, annonser och av teatrarna själva.
Samarbetet kring Repertoar Live fortsätter, en gemensam presskonferens/spelårsöppning, där flera teatrar och grupper tillsammans presenterar sin säsong i samband med utgivningen av Repertoar. 
Presskonferensen sker i samarbete med Teatercentrum/Teatterikeskus och det finskspråkiga fria teaterfältet.
Nästa Repertoar utkommer hösten 2016 och sprids med tidningarna Hufvudstadsbladet och Ny Tid samt kommer att inom kort finnas på kulturbyråer, bibliotek, teatrar osv. Frågor angående Repertoar till Jessica Thurin, 0405017319, jessica.thurin@gmail.com.
REPERTOAR 2016
Repertoar på Facebook
© Frida Lönnroos

Lagret

Cefisto upprätthåller i samarbete med teatrarna en teatergarderob. I utrymmet finns syateljé och dräktlager. Lagret ligger på Bokarbetaregatan 12, 00170 H:fors (Kronohagen). Elina Riikonen ansvarar för garderoben och utlåningen och teatrar och grupper kan hyra/låna tjänster – tfn 040-704 3303

Cefisto hyr även ut ett tomt lagerutrymme på Sjötullsgatan 33 i Helsingfors. Lagret är ett källarutrymme på 45m2, med lågt till tak varav 15m2 är kallutrymme. Utrymmet har varken vatten eller el. Hyran på lagret är 300€. För förfrågningar gällande utrymmet kontakta Cefistos sekreterare Laura Vuori på cefistoinfo@gmail.com

Förtjänsttecken

Förtjänsttecken utdelade av Cefisto och den svenskspråkiga teatersektorn i Finland.

Hederstecken

Hederstecken utdelade av Cefisto och den svenskspråkiga teatersektorn i Finland.

Jämställdhetsarbete

Cefisto inledde i januari 2006 arbetet för ökad jämställdhet på teatrarna. Till arbetet har bl.a. hört att göra upp jämställdhetsplaner och bilda jämställdhetsarbetsgrupper på teatrarna samt utbildning och information. Jämställdhetsarbetsgruppen har bestått av Matilda Sundström, Niklas Häggblom och Nicke von Weissenberg med Anna Simberg som ledare. Närmare information ger Anna Simberg. Rapporten över jämställdhetsprojektet är klar och finns nedan samt en sammanställning av enkätresultatet.

Cefistos jämställdhetsprogram 2006-2009

Enkät

Repertoar

Medlemsorganisationer

Latest Posts

Hederstecken i silver åt dramatiker och regissör Joakim Groth

Den 16 och 17 november 2015 stod Åbo svenska teater värd för CEFISTO r.f.:s Teaterdagar. Under gemensamma festbanketten delades i år ut ett hederstecken i silver åt dramatiker och regissör Joakim Groth, som hela sitt liv jobbat för den finlandssvenska teatern.

Teaterdagarna på Åbo Svenska Teater 16-17.11.2015

Året 2015 står Åbo Svenska Teater värdar för Teaterdagarna som ordnas måndag och tisdag 16-17.11.2015. Mer information om Teaterdagarna kommer på CEFISTOs hemsida under hösten samt per e-post till medlemsorganisationerna. Busstransport ordnas från Vasa och Helsingfors till Åbo (start från

Styrelsen 2016

Åsa Salvesen

Wasa Teater


Stina Engström

Teaterhögskolan


Matti Raita

Skådespelarförbundet


Johan Storgård

Svenska Teatern


Paul Olin

Unga Teatern

Dick Holmström

Åbo Svenska Teater

Margareta Malmberg

Teaterbranschens Yrkesfolk

Elias Edström

DOT r.f.

Thomas Backlund

Kammarteatern

Suppleanter

  • Marina Meinander, Finlands Teaterregissörsförbund
  • Dan Henriksson, Klockriketeatern
  • Robin Sundberg, Hangö teaterträff
  • Tom Lindblom, Teater Geist
  • Jessica Edén, Radioteatern
  • Hanna Åkerfelt, Labbet r.f.
  • Joakim Wigelius, Teaterföreningen Lillan r.f.
  • Matilda von Weissenberg, Teater Viirus
  • Anna Simberg, Darmatikerförbunder r.f.